Projectmanagement/IT-interimmanagement

Oskar heeft vaardigheden op zowel project- als IT-management. Het unieke is de authentieke en mensgerichte aanpak. Oskar werkt niet met een taakgerichte aansturing; op basis van een stip aan de horizon worden de menselijke kwaliteiten op het doel gericht en het team begeleid in het realiseren hiervan. Op deze manier ontstaat veel ruimte voor eigen werkwijze en inbreng van het team. Sturing is dan ook gericht op de mogelijkheden van het team. Oskar treedt op als coach en helpt teamleden in het vergroten van hun impact en effectiviteit.